Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen je na podlagi vloge Občine Mengeš z dne 21. 2. 2023 obravnavala ustreznost predlaganega poimenovanja ulice v naselju Mengeš:

Vrbanova ulica.

Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen izdaja pozitivno mnenje k predlogu uličnega poimenovanja. Predlagano zemljepisno ime je skladno z veljavnim Zakonom o določanju območij ter imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/2008) ter ustreza jezikoslovnim in zemljepisnim pravilom.