Zemljepisna imena

Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen
Pred vami je spletno mesto, na katerem Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade Republike Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja določanje območij ter imenovanje in označevanje naselij, ulic in stavb objavlja svoja mnenja o novih imenih ulic in naselij ter morebitnih spremembah teh dveh kategorij imen.

Po objavljenih mnenjih lahko iščemo s pomočjo iskalnika ali pa brskamo po spletišču s pomočjo razdelitve mnenj v nekaj skupin.
Na spletnem mestu pa uporabniki lahko najdejo tudi druge zanimive vsebine, povezane z zemljepisnimi imeni ali pa nam zastavijo morebitna vprašanja.