Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen je na podlagi vloge št. 031-5/2023-1 Mestne občine Maribor z dne 5. 6. 2023 obravnavala ustreznost predlaganih poimenovanj ulic v naselju Pekre:

Ulica Maksa Pena.

Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen izdaja pozitivno mnenje k predlogu uličnega poimenovanja. Predlagano zemljepisno ime je skladno z veljavnim Zakonom o določanju območij ter imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/2008) ter ustreza jezikoslovnim in zemljepisnim pravilom.