Podatki o skupini Zasebno

administrators

Skrbniki na najvišjem nivoju

Seznam članov

 • ULICA MAKSA PENA - Mestna občina Maribor

  Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen je na podlagi vloge št. 031-5/2023-1 Mestne občine Maribor z dne 5. 6. 2023 obravnavala ustreznost predlaganih poimenovanj ulic v naselju Pekre:

  Ulica Maksa Pena.

  Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen izdaja pozitivno mnenje k predlogu uličnega poimenovanja. Predlagano zemljepisno ime je skladno z veljavnim Zakonom o določanju območij ter imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/2008) ter ustreza jezikoslovnim in zemljepisnim pravilom.

  objavljeno v Imena ulic
 • ULICA KURTA KANCLERJA - Mestna občina Maribor

  Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen je na podlagi vloge št. 031-5/2023-1 Mestne občine Maribor z dne 5. 6. 2023 obravnavala ustreznost predlaganih poimenovanj ulic v naselju Pekre:

  Ulica Kurta Kanclerja.

  Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen izdaja pozitivno mnenje k predlogu uličnega poimenovanja. Predlagano zemljepisno ime je skladno z veljavnim Zakonom o določanju območij ter imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/2008) ter ustreza jezikoslovnim in zemljepisnim pravilom.

  objavljeno v Imena ulic
 • ULICA DUŠANA SENČARJA - Mestna občina Maribor

  Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen je na podlagi vloge št. 031-5/2023-1 Mestne občine Maribor z dne 5. 6. 2023 obravnavala ustreznost predlaganih poimenovanj ulic v naselju Pekre:

  Ulica Dušana Senčarja.

  Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen izdaja pozitivno mnenje k predlogu uličnega poimenovanja. Predlagano zemljepisno ime je skladno z veljavnim Zakonom o določanju območij ter imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/2008) ter ustreza jezikoslovnim pravilom.
  Ulica Dušana Senčarja ima sicer morfološko nekonvencionalno obliko prometnice, ki se ne ujema s predstavo o praviloma ravnih uličnih potekih, to pa se članom Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen zdi sporno in neustrezno. Razvejen ulični sistem, sestavljen iz več krajših prometnic, bi po mnenju komisije morali obravnavati kot skupek samostojnih ulic, zato v bodoče v podobnih primerih določite in poimenujete dve novi ulici.

  objavljeno v Imena ulic